Calendar

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day

December 2014 – January 2015

Dec
22
Mon
Winter Break
Dec 22 – Dec 26 all-day
Dec
25
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Dec 25 @ 9:00 am – 11:00 am
Dec
29
Mon
Winter Break
Dec 29 – Jan 2 all-day
Jan
1
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
5
Mon
Teacher Work Day-No School
Jan 5 all-day
Jan
8
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
12
Mon
PFA Board Meeting
Jan 12 @ 8:30 am – 9:30 am
Jan
13
Tue
Triad LDA Meeting
Jan 13 @ 6:30 am – 7:30 am
Jan
15
Thu
Drop-in Open House @ Open House
Jan 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Jan
19
Mon
Holiday-No School
Jan 19 all-day